Thông điệp từ CEO Kschool Việt Nam

 Tôi đang ở đây hoà mình vào dòng chảy của vũ trụ. Một dòng chảy mang theo những năng lượng của sự thay đổi mạnh mẽ.

 Tôi đang hình dung về một Việt Nam hạnh phúc cường thịnh đến năm 2030. Cá nhân tôi cùng với Kschool Việt Nam sẽ trở thành một phần của bức tranh hạnh phúc, thịnh vượng ấy. Chúng tôi đang nỗ lực để tạo ra những giá trị trong tương lai. Chúng tôi đang ở đây sẵn sàng lắng nghe, vì bạn là sứ mệnh của chúng tôi.

Thông điệp từ CEO Kschool Việt Nam

 Bức tranh 2030 Kschool sẽ thế nào nhỉ? Tôi đang rất hào hứng và hạnh phúc khi nghĩ đến điều này. Mọi dòng chảy tự do, thịnh vượng, trí tuệ yêu thương cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Và tôi phải viết ra đây vì tôi biết tất cả sẽ trở thành hiện thực.  Chúng tôi sẽ trở thành trường học trực tuyến thân thiện nhất Việt Nam. Chúng tôi sẽ là đơn vị giáo dục tâm lý, tâm thức hàng đầu Việt Nam là bạn của mọi người, mọi gia đình, mọi doanh nghiệp. Ngày đó, ngày đó thực sự sẽ không xa...Vũ trụ đang hợp lực để giúp Kschool hoàn thành sứ mệnh. Vũ trụ đang hợp lực để giúp những con người có duyên với Kschool Việt Nam tìm thấy lẽ sống của đời mình.

 Đừng rời mắt khỏi chúng tôi. Hãy quan sát, hãy đồng hành và cùng lan toả những điều tử tế cùng Kschool Việt Nam.

♥️ Thanks and love

 Vì bạn là sứ mệnh của chúng tôi

#Nguyễn_Phương_Oanh
#CEOFounder_Kschool_Việt_Nam
#Nữ_hoàng_kết_nối