Tham gia học miễn phí 2 ngày cùng cô Phương Oanh

 Dành cho những người thực sự khát khao muốn tìm hiêủ đầy đủ trọn bộ các công thức tính các con số trong bản đồ thần số học.

 Tham gia học miễn phí 2 ngày cùng cô Phương Oanh:

 Tìm hiểu các trường phái Thần số học Pythagoras.

 Nắm trọn các công thức tính.

 Giải thích nguồn gốc sâu xa của các công thức tính.

 Các con số kết nối và các con số thách thức.

Kết bạn Zalo: 0906.534.899 đê cô Oanh đưa vào nhóm học tập.

♥️ Love you ♥️♥️♥️

Tham gia học miễn phí 2 ngày cùng cô Phương Oanh