Chúc mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu.

Chúc mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu.

Chúng con tôn kính Người bằng cả trái tim.

Chúc mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu.