Cách thanh toán học phí

CÁCH THANH TOÁN HỌC PHÍ:
Chuyển tiền về tài khoản:
1.    Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN KSCHOOL VIỆT NAM
SỐ    TÀI KHOẢN: 62110001030282 – Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Gia Lai
2.    Tên chủ tài khoản:  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH
SỐ TÀI KHOẢN: 0761002334853  - NGÂN HÀNG VIETCOMBANK  KON TUM
( NỘI DUNG GHI RÕ HỌ TÊN – ĐIỆN THOẠI . KSCHOOL SẼ GỌI ĐIỆN CHO BẠN XÁC NHẬN THANH TOÁN)