100 Ngày Học Tiếng Anh Gia Tốc

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai được sử dụng rộng rãi và phổ biến tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Thấu hiểu nguyện vọng khát  khao được học tập ngôn ngữ thứ hai này mọi lúc, mọi nơi, mọi lứa tuổi.  Kschool Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia bản xứ Anh; Mỹ thiết kế khóa học 100 ngày học tiếng Anh gia tốc.

Khóa học này dành cho mọi đối tượng khát khao được nói tiếng anh giỏi như người bản xứ; các video bài giảng thiết kế linh hoạt; phương pháp học tập đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc; dễ vận dụng.

Giá trị học viên nhận được:

Cảm xúc mới lạ, hứng thú khi học tiếng Anh

Phương pháp học tập tiện lợi, đơn giản dễ nhớ; dễ thuộc; dễ vận dụng

Có nhiều chương trình học tập với nhiều level khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng học viên.

Cam kết chương trình đạt chuẩn chất lượng Quốc tế.

 • Level 1

  1. Ngày 1: School Thing

  2. Ngày 2: Phonics

  3. Ngày 3: Toys

  4. Ngày 4: MY BODY

  5. Ngày 5: Phonics

  6. Ngày 6: Jobs

  7. Ngày 7: The Park

  8. Ngày 8: Phonics

  9. Ngày 9: My Family

  10. Ngày 10: My Clothes

  11. Ngày 11: My House

  12. Ngày 12: My Lunch Box

  13. Ngày 13: Digraph /sh/

  14. Ngày 14: My Friends

  15. Ngày 15

  16. Ngày 16: The Zoo

  17. Ngày 17: Dinner time

  18. Ngày 18: My Bedroom

  19. Ngày 19: Phonics

  20. Ngày 20: Verbs

  21. Ngày 21: The Beach

  22. Ngày 22: Phonics

  23. Ôn Tập

  24. Ngày 23

  25. Ngày 24

  26. Ngày 25

  27. Ngày 26

  28. Ngày 27

  29. Ngày 28

  30. Ngày 29

  31. Ngày 30

  32. Ngày 31

  33. Ngày 32

  34. Ngày 33

  35. Ngày 34

  36. Ngày 35

  37. Ngày 36

  38. Ngày 37

  39. Ngày 38

  40. Ngày 39

  41. Ngày 40

  42. Ngày 41

  43. Ngày 42

  44. Ngày 43

  45. Ngày 44

  46. Ngày 45

  47. Ngày 46

  48. Ngày 47

  49. Ngày 48

  50. Ngày 49

  51. Ngày 50

  52. Ngày 51

  53. Ngày 52

  54. Ngày 53

  55. Ngày 54

  56. Ngày 55

  57. Ngày 56

  58. Ngày 57

  59. Ngày 58

  60. Ngày 59

  61. Ngày 60

  62. Ngày 61

  63. Ngày 62

  64. Ngày 63

  65. Ngày 64

  66. Ngày 65

  67. Ngày 66

  68. Ngày 67

  69. Ngày 68

  70. Ngày 69

  71. Ngày 70

  72. Ngày 71

  73. Ngày 72

  74. Ngày 73

  75. Ngày 74

  76. Ngày 75

  77. Ngày 76

  78. Ngày 77

  79. Ngày 78

  80. Ngày 79

  81. Ngày 80

  82. Ngày 81

  83. Ngày 82

  84. Ngày 83

  85. Ngày 84

  86. Ngày 85

  87. Ngày 86

  88. Ngày 87

  89. Ngày 88

  90. Ngày 89

  91. Ngày 90

  92. Ngày 91

  93. Ngày 92

  94. Ngày 93

  95. Ngày 94

  96. Ngày 95

  97. Ngày 96

  98. Ngày 97

  99. Ngày 98

  100. Ngày 99

499,000

Chia sẻ