Chính sách bảo mật thông tin
III. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG
 1. Nội dung, mục đích thu thập thông tin người dùng
 • Kschool sẽ thu thập thông tin của Người sử dụng bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập.
 • Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên Kschool.vn;
 • Khi thu thập các thông tin cá nhân của Người sử dụng, Kschool mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Người sử dụng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Người sử dụng. Trong phạm vi điều khoản, Kschool cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Người sử dụng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.
 1. Nguyên tắc bảo mật thông tin Người sử dụng
 • Bảo mật thông tin Người sử dụng là yêu cầu hàng đầu của Kschool Việt Nam. Khi thu thập thông tin Người sử dụng Kschool luôn cố gắng có những biện pháp tốt nhất để bảo vệ những thông tin ấy.
 • Kschool  yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân Người sử dụng. Trong trường hợp Người sử dụng rời máy tính và chưa  đăng xuất trên website, hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau một khoảng thời gian.
 • Thông tin thu thập được sử dụng trong phạm vi:
 •  Cung cấp  thông tin và tư vấn dịch vụ cho Người sử dụng
 • Gửi tới Người sử dụng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Sàn Kschool và thành viên;
 •  Đảm bảo an toàn cho  Người sử dụng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Người sử dụng.
 1. Cam kết bảo mật thông tin
-  Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn Kschool.vn;
-  Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người sử dụng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Người sử dụng khi không có sự cho phép  ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;